Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.

Kunst & Cultuur

Seniorenbelang Uden biedt voor haar leden of gastleden tweemaal per jaar een lezingencyclus aan op het gebied van kunst en cultuur. Het gaat daarbij om een serie van 4 of 5 lezingen om de twee weken op dinsdagochtend van 10.15 tot 12.15. Soms verzorgen twee docenten de lezingen, soms behandelen zij individueel een onderwerp of een tijdsperiode.

Aan de hand van een overkoepelend thema komen diverse kunstuitingen die op het onderwerp betrekking hebben aan bod, zoals drama, dans, muziek en beeldende kunst. De cursussen worden rijkelijk geïllustreerd met beelden, film- en geluidsfragmenten.

De lezingen worden verzorgd door twee docenten of door één van hen:

 

  • Mariëlle Polman neemt het filosofische en muzikale gedeelte voor haar rekening.
  • Christine Elkhuizen de overige kunstdisciplines.

Heeft u interesse in deze activiteit dan kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon: Paul Faulhaber, telefoon 0413 – 331 233, e-mail p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl

Om aan deze activiteit deel te nemen moet men lid cq. gastlid zijn/worden van Seniorenbelang Uden.

Zie ook de website  www.datisdekunst.nl en www.mariellepolman.nl.