Privacyverklaring (beknopt)

Verkorte privacyverklaring

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geeft het
bestuur van KBO-Volkel de volgende privacyverklaring af.
KBO-Volkel houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers
en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De
gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters,
geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de Afdeling,
lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap.
Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN
nummer van de bank bewaard. Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd aan
de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen. Er worden alleen gegevens
verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens
verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.
De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt. De
contactgegevens van de ledenadministrateur worden periodiek opgenomen in de
Nieuwsbrief en zijn zichtbaar op de website van de Afdeling.
Op de website van de Afdeling wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers
over het gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website
is bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie.
Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Er
worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u
daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling gebruikt en uitsluitend door
personen die hiervoor door het Afdelingsbestuur bevoegd zijn. KBO-Volkel verstrekt
nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens
er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur
om een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste
gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de
secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en
verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit
schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.
Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin
gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en
beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een
plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat
uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de
Afdeling.
Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO-Volkel uw persoonsgegevens verwerkt
en beschermd. Er bestaat een uitgebreider versie. Neem contact op met de Secretaris
als u deze wilt inzien.

 

 

 

Een digitale wereld brengt uitdagingen met zich mee die er voorheen nog niet waren. Tegenwoordig delen mensen heel veel persoonlijke informatie online. De Europese Unie vindt de privacy van haar burgers erg belangrijk. Eén van de grondrechten van mensen is de mogelijkheid om informatie die zij liever niet met anderen delen, ook daadwerkelijk privé te laten zijn. De EU probeert daar op verschillende manieren zorg voor te dragen.