Capellerhof
Antonius Abt

KBO-Volkel is een vereniging van en voor inwoners van Volkel en telt momenteel ca. 500 leden.

 De vereniging is toegankelijk voor alle 50-plussers van Volkel ongeacht afkomst of religie.  

 

Wij bieden onze leden een wekelijks programma wat in, of rondom Gemeenschapshuis “De Schakel” wordt georganiseerd. Dinsdag- en Donderdagmiddag zijn de vaste middagen met o.a.

* Biljarten        * Kienen

* Kaarten         * Handwerken

* Sjoelen          * Jeu-de-Boules

* Koersbal         * Fietsen             etc.etc.

 

Doelstelling

KBO-Volkel is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn vooral gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.

KBO-Volkel is een zelfstandige vereniging die aansluit aan de wensen en behoeften van haar leden. Waar leden zich, als vrijwilliger, ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaring, kennis en kwaliteiten.

 

KBO-Volkel wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen en in stand houden; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

 

Doelgroep

KBO-Volkel rekent tot haar doelgroep; alle senioren vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding. ‘Jonge’ senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder actief en oudere senioren die bijv. contact willen met leeftijdgenoten.