19 december 2019

Belangenbehartiging

Serieuze gesprekspartner

Met zo’n 130.000 leden zijn we de grootste vereniging in Noord-Brabant en de tweede seniorenvereniging in Nederland. Ons grote ledenaantal maakt ons tot een serieuze gesprekspartner voor overheden en andere instanties. Waar mogelijk werken we samen met andere (senioren)verenigingen.

Op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau zetten we ons in voor de belangen van senioren:

  • We organiseren groepsactiviteiten voor ontmoeting, ontspanning, educatie, voorlichting
  • Onze vrijwillige belastinginvullers, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs, ouderenadviseurs en de vrijwilligers van onze juridische helpdesk ondersteunen individuele (kwetsbare) senioren
  • We oefenen invloed uit op politiek, overheid en andere organisaties

Samenwerkingspartners

KNVG

Om op landelijk niveau de krachten te bundelen zijn wij lid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Wilt u de nieuwsbrieven van de KNVG lezen? Klik hier.

Nationaal Preventieakkoord

Wij zijn een van de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Met zo’n zeventig maatschappelijke organisaties en bedrijven willen we roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aanpakken.

ANWB

Wij werken samen in het vervoersproject ANWB AutoMaatje. Bovendien organiseren we samen zomerse wandel- en fietstochten voor onze leden in de Brabantse Natuurpoorten.

Avans Hogeschool

Samen met Avans Academie voor Gezondheidszorg starten we in 2019 met Onze Vitaliteitsweken.

Brandweer

In het project ‘De Ambassadeur’ leidt de Brandweer onze vrijwillige ouderenadviseurs op tot ambassadeur brandveiligheid, bedoeld voor vrijwilligers die in contact staan met kwetsbare burgers én bij hen ‘achter de voordeur’ komen.