Bridgeclub Eigen Herd                                        

 

Elke vrijdagmiddag is er bridgen in Eigen Herd. De bridgemiddag begint om 13.25 uur en er worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld. 

 

Het ledenaantal schommelt rond de 100 leden waarvan er wekelijks zo’n 60 à 70 aanwezig zijn in wisselende samenstelling. Daarom wordt er geen competitie gespeeld maar is elke vrijdagmiddag een op zichzelf staande wedstrijd. De uitslag wordt met behulp van de computer vastgesteld.

 

Het lidmaatschap kost € 10,00 per jaar mits u lid/gastlid bent van Seniorenbelang Uden.

Niet leden van Seniorenbelang Uden moeten eerst lid/gastlid worden van Seniorenbelang Uden.

 

De leiding is in handen van Miep Peters. Bij haar afwezigheid treedt Gertie Cuijpers op als haar vervanger.

 

De computer wordt beurtelings bediend door Gertie Cuijpers en Miep Peters.

Mieke van Son is de penningmeester. 

De zaalinrichting en de materiaalverzorging gebeurt door Bets en Piet Verwijst en Toos van Lijssel.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met mevrouw M. Peters v.d. Acker, telefoonnummer 0485-452096 of e-mail: bcmill@ziggo.nl.