Ons Actueel december 2019, week 50

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

Nieuwe lezers heten wij van harte welkom!

 


Stand van zaken CBR

Om de gigantische keuringsachterstanden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) weg te werken, is besloten om per 1 december de rijbewijzen van 75-plussers automatisch met een jaar te verlengen. Ouderen hoeven alleen een gezondheidsverklaring in te vullen. Ruim 86.000 ouderen mogen nu blijven rijden tot er een besluit is genomen over hun rijvaardigheid. Maar rijden in het buitenland is wel verboden. De politie in het buitenland heeft namelijk geen toegang tot het Nederlandse rijbewijzenregister en kan dus niet controleren of de persoon ook daadwerkelijk langer mag rijden. Voorzitter Leo Bisschops en enkele leden van KBO-Brabant werden hierover geïnterviewd door Hart van Nederland. Dit werd uitgezonden op 8 december, klik hier.

Het is verstandig op tijd de Gezondheidsverklaring in te vullen. Dat is vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan wordt geadviseerd om vijf maanden van tevoren de Gezondheidsverklaring in te vullen. Eerder invullen dan deze vier of vijf maanden heeft overigens geen enkele zin. Men komt niet eerder in aanmerking. Klik hier voor informatie over verlenging met een jaar van het rijbewijs van Hart van Nederland. Klik hier voor meer informatie over de gezondheidsverklaring op de website van het CBR.

 


KBO-Brabant vraagt aandacht bij
Tweede Kamerleden voor valpreventie

KBO-Brabant haakt in op het debat over leefstijlpreventie op 12 december a.s.en vraagt per brief aan Tweede Kamerleden om de minister een aantal vragen te stellen over val-ongevallen. Deze leiden tot ziekenhuisopnames en veel druk op de Spoedeisende Hulp. Voor ouderen betekent het veel ongemak en ellende; de gevolgen voor welbevinden en zelfstandigheid zijn desastreus en permanent verblijf in verpleeghuis is vaak nodig. Het kost de samenleving veel geld. Het vraagt om een gerichte en integrale aanpak: gecombineerde maatregelen rondom bewegen, verantwoord medicijngebruik, de woonomgeving, zicht en vitamine D. Wij verzoeken de Kamerleden met klem: laat ouderen niet vallen!
Lees hier de brief. Klik hier voor informatie over het debat op de website van de Tweede Kamer.

 


U bent van harte welkom in een van de vier regio’s

Te veel Brabantse ouderen hebben een laag inkomen in combinatie met hoge woon- of zorgkosten en schamen zich om daarover te praten. Ondertussen schieten gemeenten – sinds een paar jaar verantwoordelijk voor armoedebeleid – schromelijk tekort en zijn de onderlinge verschillen groot.

KBO-Brabant ondersteunt Afdelingen en Kringen die werk willen maken van een beter armoedebeleid in hun gemeente. 
In januari 2020 organiseren wij vier regionale informatiebijeenkomsten hierover. Op de agenda staan:

  • Inzicht in inkomensondersteunende regelingen in uw gemeente en regio. Hoe staat het ervoor en wat kunt u zelf doen?
  • Samenwerking met lokale partners, en hoe bereikt u de politiek? Kamerleden Corrie van Brenk (50 Plus) en René Peters (CDA) zijn van plan de bijeenkomst van 20 januari bij te wonen.
  • Uitwisseling van ervaringen en veel gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden en andere geïnteresseerden. U wordt van harte uitgenodigd om uw lokale partners of belangstellenden mee te nemen. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marieke Pette, beleidsmedewerker: mpette@kbo-brabant.nl. Klik hier om u op te geven voor een van deze bijeenkomsten. Klik hier om het artikel in het decembernummer van de Ons te lezen.

 

Busactie SeniorenExpo 2020

Van 14 tot en met 19 januari 2020 wordt weer de SeniorenExpo in Veldhoven georganiseerd. Afdelingen kunnen nog steeds een bus reserveren. Hoe werkt dit? U betaalt aan de buschauffeur € 350,- en krijgt daarvoor 50 entreekaarten. Voor een bus met 50 personen betaalt u dus € 7,- per persoon voor het vervoer inclusief  entree. Wanneer uw Afdeling niet voldoende deelnemers heeft om de bus te vullen, dan kunt u ook samen met andere Afdelingen in de omgeving een bus reserveren. Er zijn meerdere opstapplaatsen per bus mogelijk.
 
Via dit aanmeldformulier kunt u aangeven wanneer u de beurs wilt bezoeken en hoe laat en waar de bus u dient op te halen. U kunt ook via deze link digitaal één of meerdere bussen reserveren.

 


Verschijningsdata Ledenmagazine Ons 2020

Wij krijgen tegen het eind van het jaar verschillende mails en telefoontjes over de verschijningsdata van de Ons in 2020. Dit is al eerder gecommuniceerd, namelijk via de mededelingen van de AV in juli. Ook is op 11 september een mail uitgegaan naar alle  secretarissen, met het verzoek de data door te geven aan de betrokken verspreiders van de Ons. Voor wie toch nog op zoek is: klik hier voor het document met data.

 


Laatste Ons Actueel dit jaar

Dit was de laatste editie in het jaar 2019. KBO-Brabant wenst u fijne feestdagen en alle goeds en gezonds voor 2020!
De volgende Ons Actueel verschijnt – afhankelijk van het nieuws – in week 2 of 4. In week 3 zijn wij druk met de SeniorenExpo in Veldhoven.

Facebook
Twitter
YouTube
Website
Email
Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden door op deze link te klikken.
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen. Wilt u oude edities inzien, klik hier.
Wilt u zich aanmelden, klik hier.