NiKBO Seniorenkoor “De Groene Linde”
 

 

Iedereen, die graag met de radio meezingt en ook nog wijs kan houden is welkom. Het is een gezellige groep van plm. 40 personen en zij repeteren iedere maandagmiddag van 13.00 uur tot 14.15 uur in Eigen Herd. De contributie bedraagt € 35, – per jaar, mits u lid/gastlid bent van Seniorenbelang Uden.

Niet leden van Seniorenbelang Uden moeten eerst lid/gastlid worden van Seniorenbelang Uden.
Er zijn ongeveer 4 tot 5 uitvoeringen per jaar en enkele uitvaartmissen en jubileumfeesten. Dirigent: Mevr. Jeanneke van de Ven uit Vught.

Contactpersoon: mevr. Schrager-Tuinman, secr. tel: 0413-262896.

E-mail: tillyschrager@kpnmail.nl

 

 

Seniorenkoor “De Groene Linde” is op zoek naar nieuwe leden om het  koor te versterken. De repetities vinden iedere maandagmiddag van 13.00 – 14.15 uur plaats in Eigen Herd.

Wellicht kent u ons koor al en misschien hebt u ons al eens horen zingen, maar misschien kent u ons nog niet. Wij zijn een seniorenkoor, maar beslist geen bejaardenkoor dat wil zeggen dat we ons repertoire met zorg kiezen. Ons repertoire is veelzijdig en bestaat uit  liedjes uit musicals, negro-spirituals, meezingers en ook liedjes in diverse talen.

Wij verzorgen af en toe kerkdiensten, de jaarlijkse kerstviering in Eigen Herd en soms geven wij een concert.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel, maar ook gezelligheid vinden we erg belangrijk.

Misschien is uw belangstelling gewekt en mogen we u op een maandagmiddag begroeten. U kunt vrijblijvend komen luisteren.

 

Namens bestuur en dirigent van Seniorenkoor “ De Groene Linde “

Tilly Schrager

Secr. Seniorenkoor “De Groene Linde”  telefoon 0423 262 896