Wanneer krijg ik personenalarmering voor thuis vergoed?

Of u een vergoeding voor personenalarmering krijgt, hangt af van uw situatie. Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u in een noodgeval verbinding maken met directe hulp of een meldkamer.

Vergoeding personenalarmering bij medische redenen

Zijn er medische redenen voor personenalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. U moet een verklaring van uw huisarts hebben, waarin staat dat u personenalarmering nodig heeft. Alleen de apparatuur wordt vergoed. De abonnementskosten voor de meldkamer moet u zelf betalen.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding personenalarmering bij sociale redenen

Soms kunt u via de gemeente een aansluiting krijgen op de personenalarmering. Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. U voelt zich bijvoorbeeld thuis niet veilig. En u heeft geen mensen in de buurt die u kunt waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.

Geen vergoeding voor personenalarm

Als de zorgverzekeraar of de gemeente het personenalarm niet vergoedt, kunt u het zelf aanschaffen. U moet dan alle kosten zelf betalen.

 

Wanneer krijg ik personenalarmering voor thuis vergoed?

Of u een vergoeding voor personenalarmering krijgt, hangt af van uw situatie. Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u in een noodgeval verbinding maken met directe hulp of een meldkamer.

Vergoeding personenalarmering bij medische redenen

Zijn er medische redenen voor personenalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. U moet een verklaring van uw huisarts hebben, waarin staat dat u personenalarmering nodig heeft. Alleen de apparatuur wordt vergoed. De abonnementskosten voor de meldkamer moet u zelf betalen.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding personenalarmering bij sociale redenen

Soms kunt u via de gemeente een aansluiting krijgen op de personenalarmering. Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. U voelt zich bijvoorbeeld thuis niet veilig. En u heeft geen mensen in de buurt die u kunt waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.

Geen vergoeding voor personenalarm

Als de zorgverzekeraar of de gemeente het personenalarm niet vergoedt, kunt u het zelf aanschaffen. U moet dan alle kosten zelf betalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGER THUIS WONEN EN HULP NODIG?

 

De zorg voor ouderen verandert. Volgens de huidige wetgeving dienen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Maar wat als er hulp of zorg nodig is? BrabantZorg Locatiegroep Uden kan u daarbij helpen. Er is namelijk veel mogelijk aan hulp, ondersteuning en zorg vanuit de locaties Muzerijk, De Pastorie, Sint Antonius, Sint Jan en Udens Duyn. Hier een overzicht van de diensten die zij aanbieden aan ouderen die nog zelfstandig thuis wonen om zo de kwaliteit van leven voor hen te bevorderen.  

 

Behandeling aan huis

 

Vanuit de locaties in Uden en Volkel werken diverse in ouderenzorg gespecialiseerde behandelaren die u op diverse manieren thuis kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct, op het gebied van beweegproblemen, COPD, incontinentie, niet aangeboren hersenletsel, parkinson, spraakproblemen, voeding, wonden enzovoort. Samen met hen werkt u aan herstel na ziekte, revalidatie, weerbaarheid en behoud van en vergroten van uw zelfstandigheid. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van uw leven toeneemt. Wilt u meer informatie over de behandelaren, neem dan contact op met de Klantenservice van BrabantZorg, via telefoonnummer 088 – 998 5555. 

 

Belservice

Wanneer uw geheugen u in de steek laat en u een ruggensteuntje nodig heeft om op tijd uw medicijnen in te nemen of wanneer u behoefte heeft aan een praatje, kunt u gebruik maken van de Belservice. Neem voor meer informatie contact op met de locatie Sint Jan, 0413 – 263 920.

 

Bewegen

Wilt u graag in beweging blijven, dan kunt u op de locatie Sint Jan, Sint Antonius en MuzeRijk meedoen aan diverse bewegings- en fitnessactiviteiten voor senioren. Zij hebben hiervoor een mooie fitnessruimte en beweegtuin. Hier kunt u individueel of groepsgewijs aan de slag. Altijd onder begeleiding van één van de fysiotherapeuten of bewegingsbegeleiders. U kunt zonder medische indicatie terecht. Voor mensen die wat minder gezond zijn, bijvoorbeeld omdat ze ‘niet aangeboren hersenletsel’, COPD of de ziekte van Parkinson hebben, zijn er gerichte bewegingsactiviteiten. Samen bewegen stimuleert en geeft gezelligheid. Meer informatie, neem dan contact op met Sint Jan (0413 263 920), Sint Antonius (0413 – 272 253) of Muzerijk (0413 – 214 402).

 

Computer

Op de locaties Sint Jan, Sint Antonius en Muzerijk zijn computerhoeken  ingericht met  moderne en snelle computers. Op diverse momenten in de week worden er computercursussen gegeven voor alle niveaus. Daarnaast in zijn alle locaties voorzien van gratis toegankelijk WIFI-netwerken. Meer informatie, neem dan contact op met Sint Jan (0413 263 920) of Sint Antonius (0413 – 272 253).

 

Crisisbed

Op de locatie Sint Jan zijn er een aantal crisisbedden voor acute zorg aan mensen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.  BrabantZorg kan maximaal veertien dagen een crisisbed bieden. In de praktijk blijkt dit voldoende ruimte te zijn om een vervolgoplossing te regelen.
Voor meer informatie of iemand aanmelden voor acute zorg, bel met de Klantenservice 088 -998 55 55.

 

Individuele begeleiding

 

De overheid verwacht van u dat u zo lang mogelijk thuis blijft wonen. BrabantZorg kan u helpen bij uiteenlopende praktische zaken. Bijvoorbeeld informatie over voeding, het gebruik van medicijnen, woningaanpassing of diabetes. U vraagt individuele begeleiding aan bij uw gemeente. Hierna neemt u contact op met de Klantenservice via telefoonnummer 088 – 998 55 55. Samen met u wordt er bekeken hoeveel en op welke momenten uren kunnen worden ingezet.

 

Informatiepunt

Binnen Muzerijk is een informatie- en steunpunt ingericht in samenwerking met de gemeente Uden. Op vaste dagen zijn ze geopend en kunt u daar terecht met vragen op gebied van vrijetijdsbesteding, gezondheid, zorg en ondersteuning. Heeft u een vraag, belt u dan naar Muzerijk (0413 –  268548. Zij proberen uw vraag direct te beantwoorden. Lukt dat niet, dan noteren zij uw vraag en wordt u teruggebeld.

 

Maaltijdservice, restaurants,  frituurtje en terrassen

Op de locaties Sint Jan, Sint Antonius en MuzeRijk is er een restaurant waar u altijd welkom bent om wat te komen drinken of eten. Dagelijks wordt hier (in Sint Jan middags én ’s avonds)  een gezonde en voedzame maaltijd bereid met regionale producten. Ook al woont u niet op de locatie, u bent altijd welkom. Dat kan incidenteel én op vaste dagen. U kunt ook een maaltijd ophalen die u thuis opeet en het kan ook bij u thuis afgeleverd worden.

Daarnaast zijn de restaurants ook open voor een kopje koffie met gebak, een drankje, lunch, tussendoortjes en of catering bij een feestje. De restaurants hebben een ruim terras en een mooie tuin. Wilt u gebruikmaken van de maaltijdservice? Spreek dan één van de medewerkers in het restaurant aan.

 

Mantelzorgondersteuning

Zorgen voor een hulpbehoevende dierbare kan zeer intensief zijn. Valt u als mantelzorger(tijdelijk) uit of hebt u als mantelzorger behoefte om even op adem te komen? Dan kunt u kiezen voor tijdelijk verblijf in zorg- en herstelhotel Udens Duyn; een viersterren hotel in Uden.  Neemt u voor meer informatie contact op met 0413-712-550.

 

Personenalarmering

Zelfstandig blijven wonen in uw eigen woning met de zekerheid van professionele hulp in noodsituaties. Met een abonnement op personenalarmering van BrabantZorg kan dat.

Met één druk op de alarmknop bent u verzekerd van hulp in geval van nood. U krijgt dan binnen maximaal 30 minuten professionele hulp bij u thuis. Dat geldt dag en nacht, 365 dagen per jaar. Via een alarmtoestel in uw woning volgt er een directe spraakverbinding met een medewerker van BrabantZorg. De medewerker vraagt u wat er aan de hand is en zorgt voor de juiste hulp. Bij acute nood waarschuwen wij direct een ambulance. Voor meer informatie bel de klantenservice via 088 – 998 5555‚Äč.

 

Personenbusje huren

Sint Jan en Muzerijk hebben een personenbusje (ook geschikt voor rolstoelen) mét chauffeur dat door zelfstandig wonende inwoners van Uden en Volkel kan worden gehuurd. De chauffeurs zijn speciaal  opgeleid om vervoer/transfers verantwoord te laten verlopen. Meer informatie, neem dan contact op met Sint Jan (0413 263 920).

 

Persoonlijke verzorging

Heeft u hulp nodig bij persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, douchen, inname van medicijnen, uitdoen van steunkousen  en toiletbezoek; ook voor deze vragen kunt u een beroep op BrabantZorg doen.  U vraagt persoonlijke verzorging aan door contact op te nemen met de klantenservice via telefoonnummer 088 – 998 5555.

 

Recreatie programma’s

Voor ouderen heeft BrabantZorg een breed scala aan recreatieprogramma’s. Deelname aan een beweeggroep, geheugenfitness, samen koken, een potje biljarten of een kopje koffie drinken kunnen u helpen plezierig de dag door te komen. Er zijn ook wekelijks ontmoetingsactiviteiten in de locaties in Uden en Volkel. Meer informatie, neem dan contact op met Sint Jan (0413 263 920), Muzerijk (0413 – 214 402), Sint Antonius (0413 – 272 253) of De Pastorie (0413 – 272 253).

 

Reizen

BrabantZorg Reizen organiseert vakantiereizen en dagtochten voor ouderen. Gedurende uw reis kunt u vertrouwen op professionele zorg en begeleiding. Voor de zorg tijdens uw reis worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wilt u een BrabantZorg Reizen brochure ontvangen, bel dan 0412 – 622678.

 

Revalidatie

Als u herstellende bent van bijvoorbeeld een beroerte, een ernstige wond of een zware operatie, dan kunt u op Udens Duyn revalideren. In samenspraak met u en uw naasten wordt er een zorg- en behandelplan opgesteld. U oefent tijdens de behandelmomenten, maar zeker ook door de dag heen. Uw naasten worden nauw betrokken bij uw revalidatie. Tijdens uw revalidatieproces wordt de thuissituatie zo goed mogelijk nagebootst waardoor u bijvoorbeeld zelf weer leert om de maaltijd te verzorgen, kleine stukjes te lopen, te wassen en uw bed op te maken. Het doel van de revalidatie is terugkeer naar huis of naar een permanente woonvoorziening zoals een verzorgings- of verpleeghuis. Neem voor meer informatie contact op met Udens Duyn  0413-712-550.

 

Tijdelijk verblijf en logeren

Als tijdelijke zorg in de thuissituatie moeilijk te organiseren is, kan een tijdelijke verblijf op één van de locaties uitkomst bieden. U kunt ook kiezen voor tijdelijk verblijf in zorg- en herstelhotel Udens Duyn; een viersterren hotel  in Uden. Na de periode van herstel keert u weer terug naar uw eigen woonsituatie. Voor de mogelijkheden op het gebied van tijdelijk verblijf kunt u contact opnemen met de klantenservice via telefoonnummer 088 – 998 5555.

 

(Wijk)verpleegkundige thuiszorg

 

Wanneer u in de thuissituatie specifieke verpleegtechnische handelingen (wondverzorging, hulp bij injecteren of het verzorgen van een sonde- of morfinepomp) nodig heeft, kan BrabantZorg u ondersteunen met wijkverpleging.  U vraagt wijkverpleging aan door contact op te nemen met de klantenservice via telefoonnummer 088 – 998 5555.

 

Duo-fiets

Op de locaties Sint jan, Sint Antonius, Zorgboerderij De Lisse en MuzeRijk is er een duofiets. Op deze fiets kunt u gezellig naast elkaar fietsen met behulp van een ondersteunende motor.

Voor het lenen van deze fiets kunt u terecht bij de receptie van Sint jan, Sint Antonius, Zorgboerderij  De Lisse of de receptie van MuzeRijk

 

Was- en stomerij service

Wordt het wassen en strijken u te veel? Gaat degene die uw was verzorgt op vakantie? De was- en stomerijservice kan u dit werk uit handen nemen.  Zij komen één keer per week op een vaste dag en een afgesproken tijd uw vuile was ophalen. Na een week wordt de was weer schoon teruggebracht. De kosten hiervoor worden rechtstreeks aan u in rekening gebracht.

 

Winkel en verkoop

Op de locaties Sint Jan en Antonius Volkel  is een kleine winkel te vinden voor een aantal boodschappen. U vindt de winkel op de begane grond bij het restaurant. De winkel is maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend. In de winkel kunt u alle noodzakelijk artikelen voor de broodmaaltijd halen. Daarnaast zijn er ook producten zoals fruit, dranken en luxe artikelen verkrijgbaar. Zorgboerderij De Lisse verkoopt seizoensgebonden vaak biologische  en zelfgemaakte producten.

 

Zorgboerderij De Lisse

Meehelpen met het voederen van de dieren, eieren rapen, wandelen en samen genieten van de gemaakte maaltijd. Zomaar een paar voorbeelden van activiteiten op een zorgboerderij. En dat alles zonder dat er eisen worden gesteld aan werktempo en kwaliteit van de productie. Lijkt u dit een zinvolle dagbesteding voor uzelf of uw familie, dan kunt u hiervoor terecht op Zorgboerderij De Lisse in Uden. Voor meer informatie bel de klantenservice via telefoonnummer 088 – 998 5555.

 

Zorg in de laatste levensfase

BrabantZorg kan u ook ‘Zorg in de laatste levensfase’  bieden.  Een vast, multidisciplinair team biedt warme en respectvolle zorg aan huis. Er is veel aandacht voor het beheersen van de pijn en andere symptomen van de ziekte. Veiligheid, comfort en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor u en uw naasten staan hierin centraal. Is thuis geen geschikte omgeving, dan is er de mogelijkheid om in een van de huizen afscheid te nemen van het leven. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice via telefoonnummer 088 – 998 5555.