Ons Actueel april 2020, week 18

Dit is de (twee)wekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

In corona-tijd geven we deze nieuwsbrief wekelijks uit, afhankelijk van het beschikbare nieuws.

Nieuwe lezers heten wij van harte welkom!

Voor uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen:
kijk onderaan deze nieuwsbrief.

 


Tijdelijk geen eigen bijdrage Wmo

Veel hulp die mensen thuis krijgen via de gemeente (uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) is vanwege corona gestopt of verminderd. Denk aan de huishoudelijke hulp die niet meer kan of mag komen. De minister van VWS heeft daarom besloten dat mensen in april en mei 2020 de eigen bijdrage voor de Wmo van maximaal 19 euro per maand niet hoeven te betalen. De minister beslist op een later moment wanneer de eigen bijdrage weer wordt opgestart.

Wmo-cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang betalen wel gewoon de eigen bijdrage Wmo. Hun hulp en/of ondersteuning loopt namelijk gewoon door.

Uw eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz), meestal veel meer dan 19 euro, loopt wél door. Wanneer u vanwege corona veel minder zorg of hulp krijgt kunt u contact opnemen met het CAK en overleggen of uw eigen bijdrage aangepast kan worden. Als u meer zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor.

Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met het CAK (dat de rekeningen stuurt): klik hier. U kunt ook bellen met KBO-Brabant of een e-mail sturen naar mpette@kbo-brabant.nl.

 


Vrijwilligers staan hulpvragers telefonisch bij via Ons Gesprek

‘Ons Gesprek’, het nieuwe project van KBO-Brabant, heeft van meerdere fondsen een bijdrage mogen ontvangen. Zo heeft het Oranjefonds een ruime bijdrage toegezegd, evenals het corona-noodfonds. Verder zijn er bedragen ontvangen uit humanistische kring en van een regionaal fonds. De start van het project werd in financieel opzicht overigens mogelijk gemaakt door de stichting Steunfonds van KBO-Brabant.
 
Telefonische inzet vrijwilligers
Intussen is duidelijk dat de opgeleide vrijwilligers (Bezoekers genoemd) niet bij hulpvragers op bezoek kunnen. Wel zijn zij bereid om hulpvragers telefonisch bij te staan. De verwachting is namelijk dat veel senioren vragen hebben naar aanleiding van de corona-situatie.

Wilt u één van onze vrijwilligers spreken?
Een oudere (al dan niet lid van KBO-Brabant) met een hulpvraag kan contact opnemen met beleidsmedewerker Eva Geelen. Eva bespreekt kort de hulpvraag en leidt deze door naar één van de vrijwilligers. Die neemt vervolgens binnen twee werkdagen rechtstreeks telefonisch contact op met de hulpvrager. In onderling overleg wordt bepaald of de gesprekken telefonisch plaatsvinden of dat het beter is om te wachten tot de bezoeker op bezoek kan komen. Dit hangt vooral af van de urgentie die de hulpvrager voelt.

Klik hier voor de uitgebreide informatie.

 


Eindhoven saboteerde Wmo-aanvragen voor huishoudelijke hulp

Eindhovense ambtenaren kregen eind vorig jaar de opdracht om de wet te overtreden. Ze moesten ouderen en zieken die extra schoonmaakhulp vroegen standaard afwijzen, puur en alleen omdat zij rechtsbijstand kregen. Dat blijkt uit de dossiers van cliënten huishoudelijke ondersteuning die Bert van ‘t Laar op heeft gevraagd bij de gemeente. De instructies golden specifiek voor aanvragen van Eindhovense ouderen en zieken die van hem of van Kevin Wevers juridische hulp kregen. Oud-rechter Van ‘t Laar biedt vanuit de juridische helpdesk van KBO-Brabant gratis rechtsbijstand aan ouderen en zieken. Wevers doet dit via vakbond FNV. Mede door hen wonnen 250 Eindhovenaren vorig jaar hun rechtszaak tegen de vermindering van hun schoonmaakhulp.

Zo bericht het Eindhovens Dagblad op 27 april. Klik hier om het hele artikel te lezen.

De wethouder heeft inmiddels ook gereageerd naar het ED: klik hier.

Naar aanleiding van dit bericht stellen vier partijen raadsvragen:
– Ouderenappèl: klik hier voor de vragen
– SP, DENK en D66: klik hier voor de vragen

 


KBO-Brabant dringt aan op betrouwbare sterftecijfers coronavirus

In het epicentrum van de coronacrisis in Nederland, Noord-Brabant, is het aantal sterfgevallen onder ouderen schrikbarend toegenomen. Sinds enkele weken doet het CBS vergelijkend onderzoek naar wekelijkse sterftecijfers nu en in 2019. Landelijk blijkt het om een verdubbeling van het aantal (oudere) overledenen te gaan, maar in sommige Brabantse gemeenten gaat het om een veelvoud. Die oversterfte in verpleeghuizen en thuis wordt slechts zeer beperkt toegeschreven aan het coronavirus, maar dat lijkt meer met de wijze van registreren te maken te hebben dan met de oorzaak van overlijden. KBO-Brabant pleit voor cijfermatige transparantie waar het corona betreft. Dit is thans niet het geval, waardoor de werkelijke impact van de infectieziekte veel groter is dan we uit de dagelijkse updates van het RIVM kunnen afleiden.

Lees hier het hele persbericht dat vrijdag 24 april werd verzonden.

 


Te bestellen: bankpas-houder
met anti-skim functie

Voor Afdelingen te bestellen: pasje met logo KBO-Brabant. Zolang het pasje in de houder zit kunnen de gegevens niet worden afgelezen en werkt het pinnen ook niet. Dit garandeert een stukje veiligheid.
Kosten: € 1,20 per stuk. Te bestellen via de website (na inloggen): klik hier.